• รายละเอียดการเดินทางไปวัดกุฎีทอง

  • จากกรุงเทพถึงกิโลเมตรที่ 125 ก.ม. พอถึง 4 แยก อำเภอพรหมบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 300 เมตร มีป้ายบอกชื่อวัดกุฎีทอง

  • เดินทางมาจากภาคเหนือ ถึงกิโลเมตรที่ 100 จะผ่านวัดอัมพวัน ถึงสะพานคนข้าม ถนนเอเชีย 4 แยก เลี้ยวขวา เข้าวัดกุฎีทอง มีป้ายบอกวัดกุฎีทอง

  • พิกัด GPS  ละติจูด : 14.788     ลองติจูด : 100.452904   ( 14O 47’ 16.8” , 100O 27’ 10.4544” )

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.